.💐👊💐👊💐👊💐👊💐👊باشگاه کانون کوه از دل کوه برآمدهمچون کوه ایستاد و امروز برچکادکوه سرود پاکی کوهستان راسر می دهد. دهم تیر سالروز تاسیس کانون کوه مبارک باد🎈🎈💐🎈🎈💐🎈🎈🎈💐روابط عمومی کانون کوه ۹۹/۴/۱۰ تقدیم به عاشقان کوه و طبیعت عکس های منتخب کانون کوه...