سایت جدید کانون کوه رونمایی شد

سایت کانون کوه با تلاش دوستان هئیت مدیره بخصوص با تلاش روابط عمومی راه اندازی شد درست چند سال پیش بود که کلی با تلاش خانم شیری و اقای قادری آقای فراز طیاری و کمک جناب ازموده سایت کانون کوه راه اندازی شد اما بعداز مدتی شرکت ارایه دهنده خدمات سایت کنار کشید و سایت […]