اعلام برنامه صعود به قله سبلان

باشگاه کانون کوه برگزارمیکند . برنامه صعود به قله سبلان تاريخ برنامه: ⏪ ۷ الی ۹ / ۱۲/ ۹۹ سرپرست برنامه : حقیقت حجتی ۰۹۱۲۶۴۴۹۸۹۶📞 مسئول فنی برنامه : مهدی عباسی 🔹نوع برنامه : سنگین🔹ارتفاع : ۴۸۱۱متر 🔹مدت برنامه : ۳ روزه🔹 مسیر صعود : شمالشرقی(شب مانی قله)فرود شمالغربی 🔹 محل و زمان حرکت : […]