برنامه صعودبه قله آسمانکوه

قله آسمانکوه

باشگاه كانون کوه برگزارمی کند:

✅ برنامه صعودبه : قله آسمانکوه  ۲۷۸۱
سطح برنامه: کوهنوردی سبک
زمان برنامه: یک روزه

⏺ تاريخ اجرا: جمعه 1402.10.08

اعلام برنامه آسمانکوه

باشگاه کانون کوه برگزار می کند برنامه صعود به قله آسمانکوه و تمرین و آموزش حرکت کرده ای و مباحث آموزشی پوشاک مناسب زمستانی این برنامه جایگزین قله برف انبار بوده که بواسطه محدودیتهای تردد استانی در روز جمعه قابل اجرا نمی باشد . 🔹نوع برنامه : کوهنوردی متوسطه 🔹مدت برنامه : یک روزه🔹 مسیر صعود : از روستای هیو -نظر آباد.تاريخ برنامه: ⏪ روز جمعه...