صعود تیم باشگاه کانون کوه به قله ارفع کوه در استان مازندران

صعود تیم باشگاه کانون کوه به قله ارفع کوه در استان مازندران 🔷 روزجمعه هفتم آبان ماه ۱۴۰۰ ✅ سرپرست برنامه: آقای بهروز پدرود ✅ کمک سرپرست برنامه: آقای قدیری ✅ مسئول فنی: آقای نیستانکی روابط عمومی کانون کوه هفتم آبان ۱۴۰۰ 💐#کانون_کوه_دوستدار_محیط_زیست🌿 @kanoonkoohgroup