اعلام برنامه صعود به قله خاکرود

باشگاه کانون کوه برگزار می‌کند برنامه صعود به قله خاکرود در طالقان 🔹تاريخ اجرای برنامه:جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ ✅ سرپرست برنامه: سهراب اعظمی 📞 ۰۹۱۲۲۶۰۷۳۴۸✅کمک سرپرست : آقای غلام کریمی ✅ مسئول فنی: آقای تورج خوش مشرب ✅ راهنما : آقای سعید کتابی اطلاعات برنامه 🚌⏰🏢 زمان و محل حرکتتهران 🔽 آزادی روبروی ایران فیلم […]