عضویت آنلاین در باشگاه کانون کوه

صعود همنوردان باشگاه کانون کوه به قله دماوند

همنوردان باشگاه کانون کوه توانستد روز پنجشنه ۱۸شهریور به قله دماوندصعود کنند

ادامه مطلب

گزارش برنامه صعود تیم منتخب استان البرز به قله دماوند بهمن ۹۹

تاریخ اجرا تاریخ ۱۴ الی ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ استارت برنامه :تیم در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۱۴ بهمن ۹۹از ابتدای پارکینگ جاده آسفالت برنامه را شروع نمودن و شب را در بارگاه سوم در ارتفاع ۴۲۰۰ متر به سر بردند.چهارشنبه ۱۵ بهمن ۹۹ ساعت ۶:۳۰ شروع حرکت به سمت قله انجام گردید […]

ادامه مطلب