برنامه صعود به قله زرین کوه

⏺باشگاه دوستداران قله ها طبیعت( كانون کوه) برگزار میکند ✅ برنامه کوهنوردی قله زرین کوه ⏺تاريخ اجراي برنامه: ۲۲و۲۳ تیرماه ۱۴۰۲