صعود کوهنوردان کانون کوه به قله مهرچال

قله مهرچال مهر 1399

کوهنوردان کانون کوه روز جمعه یازدهم مهر ماه ۱۳۹۹ موفق شدند با حفظ پروتکل های بهداشتی وفاصله گذاری اجتماعی به قله مهرچال صعود کنند تاریخ اجرا :یازدهم مهر ماه ۱۳۹۹ سرپرستان : خانم فرخنده بوستانی و شکوفه چهار دولی مسئول فنی : مصطفی تخیری 🌸موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)