کوهنوردان کانون کوه روز جمعه یازدهم مهر ماه ۱۳۹۹ موفق شدند با حفظ پروتکل های بهداشتی وفاصله گذاری اجتماعی به قله مهرچال صعود کنند تاریخ اجرا :یازدهم مهر ماه ۱۳۹۹ سرپرستان : خانم فرخنده بوستانی و شکوفه چهار دولی مسئول فنی : مصطفی تخیری 🌸موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)...