گزارش صعود به قله کرکوه و-پهنه حصار

موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت  کانون کوه گزارش صعود به قله کرکوه و-پهنه حصار   خانوادگی تهيه كننده:شهربانو مصلحی گزارش برنامه طبق قرار قبلی راس ساعت ۵:۳۰  صبح جمعه ۴ تیر ماه ۱۴۰۰ با ماشین های شخصی مقابل سینما هجرت  جمع شدیم  و به  سمت مقصد حرکت نمودیم، و پس  از طی […]

گزارش صعود به قله پهنه حصار

برنامه کوهپیمایی باشگاه کانون کوه تاریخ دوم آبان  ماه ۱۳۹۹ ارتفاع قله ۳۴۰۰ منطقه:کرج جاده چالوس روستای خور دیباچه معرفی قله پهنه حصار پهنه حصار نام رشته کوه و قله ای در شمال غرب تهران و در مسیر جاده چالوس میباشد.از شرق به روستای سنگان و جاده  سولقان ،از جنوب به منطقه ورداورد ، از […]