صعودمشترک تیم باشگاه کانون کوه و دالاهو به قله دماوند

صعود قله دماوند

کوهنوردان باشگاه کانون کوه وهیئت کوهنوردی شهرستان دالاهونیمروز شنبه ۹۹/۱۱/۲۵برقله سپید دماوند که درزیر سقف نیلگون سپهرجلوه گری وخودنمایی میکندبوسه زدند. کوهنوردان تیم باشگاه کانون کوه  متشکل از۴ نفر کامبیز بختیاری سیامک عینی کامران شهریاری و فرهاد مختارپور وتیمی از هیئت کوهنوردی شهرستان دالاهو متشکل از چهار نفر پرویز بوچانی  هرمز بختیاری ،کیومرث بوچانی وامید […]