گزارش برنامه گرده آلمانها-علم کوه

باشگاه کانون کوه تاریخ اجرا ۱۴ الی۱۷ شهریور ۱۳۹۹ سرپرست برنامه :کامبیز بختیاری شرکت کنندگان : آقایان مهدی عباسی-جلودار مرتضی معینی-مسئول تدارکات فرهاد امیری-مسئول فنی یزدان نور بخش-مسئول جستجو و نجات سعید کتابی-مسئول ناوبری و gpsو گزارش نویس وسیله ایاب و ذهاب : سواری شخصی گزارش برنامه  طبق هماهنگی انجام شده قبلی ساعت  5صبح روز […]

گزارش جلسه نقد و بررسی گرده آلمانها

کارگروه فنی و آموزشی جلسه مجازی نقد و بررسی برنامه صعود قله علم کوه از مسیر گرده آلمانها در روز یکشنبه ۳۰ / ۶ / ۹۹ از ساعت ۱۹ الی ۲۱/۳۰ با حضور اعضای تیم و همچنین همکاران کارگروه فنی و آموزش برگزار گردید . در ابتدا آقای کامبیز بختیاری سرپرست برنامه در گزارش خود […]

کوهنوردان کانون کوه در را علم کوه

علم کوه

اطلاعیه تیم پشتیبان علم کوه همنوردان ارجمند درود وسلام امروز جمعه ۹۹/۶/۱۴ تیمی از باشگاه کانون کوه متشکل از شش نفر با سرپرستی کوهنورد توانمند آقای کامبیز بختیاری جهت صعود به علم کوه ازمسیرگرده آلمانها عازم منطقه کلاردشت (قرار گاه ونداربن )شدندطی تماس با آقای بختیاریکوهنوردان همگی با سلامتیبه * ونداربن * رسیده اند. برای […]

برنامه کانون کوه صعود به علم کوه از گرده آلمان ها

علم کوه

برنامه صعود به قله علم کوه از مسیر گرده آلمانها از طرف باشگاه کانون کوه به سرپرستی هیمالیا نورد و همنورد با تجربه آقای کامبیز بختیاری و مربی و مسئول فنی آقای فرهاد امیری ، وهمنوردان خوبمان آقایان مهدی عباسی ، مرتضی معین ، یزدان نوربخش و سعید کتابی در حال اجراست .تیم پشتیبان فنی […]