عملکرد کانون کوه درسال 1398

گزارش تصویری از عملکرد کانون کوه سال 1398   🍁برنامه های کوهپیمایی و کوهنوردی 🍀برنامه های طبیعت گردی  وگردشگری 🔶کلاس های آموزشی برگزاری کارگاهها و همایش 🔷برنامه های آمادگی هوازی و سنگنوردی هر هفته  لینک کوتاه: yun.ir/k9lka2