مسابقه عکاسی روزکوهستان

باشگاه کانون کوه برگزار می کند فراخوان جشنواره عکاسی روزجهانی کوهستان 📸📸 مسابقه عکاسی📸📸 سلام سلام 😊کانون کوهی عزیز و همراهان خوبمون 📢 مسابقه جذاب تلگرامی “عکاسی” داریم. 📸🍁🍂عکس با سوژه های روز جهانی کوهستان و تنوع زیستی با کیفیت و قشنگی که گرفتید برای شرکت در مسابقه بفرستید☺️ ✔️عکس ها حتما مطابق سوژه اعلام […]