زندگی نامه فرشاد خلیلی خوشه مهر

مربی بزرگ کوهنوردی ایران گردآورنده:جناب آقای حسین نظر فرشاد خلیلی خوشه مهر متولد ۳۰/۰۹/۴۲،کارشناس تربیت بدنی و مربی کوهنوردی، سنگ نوردی،اسکی و اسکی کوهستان و طراح و داور مسابقات ملی سنگنوردی و عضو تیم ملی کوهنوردی و سنگ نوردی بود. از وی مقالات و طرح درسهایی به جا مانده است.وی فعالیتهای کوهنوردی خود را ازسن […]