برنامه صعود به قله آسیاب بادی بمناسب روزجهانی کوهستان

🔷تاریخ اجرای برنامه ۲۱آذر ماه ۱۳۹۹ ✅همنورداني كه مايلند در يك برنامه شخصي و دوستانه و خارج از برنامه هاي باشگاه دوستداران قله ها و طبيعت در صعود به قله آسياب باد در ارتفاعات درياچه چيتگر و آبشار تهران ، با رعايت فاصله فيزيكي و پروتكل هاي بهداشتي در روز جمعه ٢١ آذر شركت كنند […]