صعود همنوردان کانون کوه به قله کلوگان

صعود همنوردان کانون کوه به قله اورجین

◀️ صعود به قله کلوگان از روستای امامه🔺ارتفاع قله حدود۲۹۴۰ متر🔹منطقه ( تهران/ جاده فشم)لواسان تاريخ اجراي برنامه: ⏪ روز جمعه ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۹✅ سرپرست برنامه :آقای علی موسوی ◀️کمک و مسئول هماهنگی و ثبت :نام آقای حسین گرجیعکس آقای مصطفی امینی