اعلام برنامه صعود به قله جانستون

باشگاه کانون کوه برگزار می‌کند صعود به قله جانستون تاريخ اجرای برنامه:جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۹ سرپرست برنامه:خانم فاطمه رستمی مسئول فنی: آقای مهدی عباسی 🗻 قله جانستون🚩ارتفاع: ۳۹۵۰ متر🔴نوع برنامه: کوهنوردی سنگین🔴🔴 ظرفیت برنامه دوازده نفر 🔴🔹مدت برنامه: ۱ روزه 🚌⏰🏢 زمان و محل حرکتکرج:میدان توحید ساعت ۴ صبح تهران:میدان آزادی روبروی ایران فیلم ساعت […]