عضویت آنلاین در باشگاه کانون کوه

استقبال از تیم موفق پیمایش خط الراس دارآباد به منار

🌷دریا شود آن رود که پیوسته روان است🌷 تیم ۸ نفره همنوردان کانون کوه با سرپرستی آقای کامبیز بختیاری موفق شدند روز جمعه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۹ مسیر خط الراس دارآباد از شمال تهران تا منار ( پل خواب در جاده چالوس) کرج را با موفقیت به پایان برساننداین تیم بعداز موفقیت در قله منار […]

ادامه مطلب