عضویت آنلاین در باشگاه کانون کوه

صعود همنوردان باشگاه کانون کوه به قله پیغمبر کوه

جمعی از کوهنوردان و دوستداران طبیعت و محیط زیست باشگاه کانون کوه به پیغمبر کوه صعود کردند.
به گزارش کوهیاران در اولین برنامه سال جدید 25 نفر از کوهنوردان باشگاه کانون کوه به قله ۲ هزار و ۴۴۰ متری پیغمبر کوه شهر آبیک صعود کردند.

ادامه مطلب