اجرای برنامه صعود و پیمایش قله چین کلاغ به سیاه سنگ

قله چین کلاغ

توسط کوهنوردان باشگاه کانون کوه روز جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ کوهنوردان باشگاه کانون کوه  موفق شدند به قله چین کلاغ صعود و تا مسیر را  تا قله سیاه سنگ ها  با موفقیت به سرانجام برسانند   تبریک به همنوردان عزیز باشگاه کانون کوه 🌸🌸🌸🌸🌸🌸کساني که دنيا را تکان داده اند در استعدادهاي طبيعي نابغه نبوده […]