عضویت آنلاین در باشگاه کانون کوه

اجرای برنامه صعود و پیمایش قله چین کلاغ به سیاه سنگ

توسط کوهنوردان باشگاه کانون کوه روز جمعه ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ کوهنوردان باشگاه کانون کوه  موفق شدند به قله چین کلاغ صعود و تا مسیر را  تا قله سیاه سنگ ها  با موفقیت به سرانجام برسانند   تبریک به همنوردان عزیز باشگاه کانون کوه 🌸🌸🌸🌸🌸🌸کساني که دنيا را تکان داده اند در استعدادهاي طبيعي نابغه نبوده […]

ادامه مطلب