عضویت آنلاین در باشگاه کانون کوه

بیانیه جهانی کوهنوردان

به نقل از اتحادیه جهانی کوهنوردی UIAA بیانیه جهانی کوهنوردان در خصوص مهمترین مسایل مربوط به کوهنوردی و صعود و در ۱۰ اصل تنظیم شده است. من با تفکر لزوم حفاظت از محیط کوهستان صعود می‌کنم. من مشتاقم تا هیچ اثری بر روی صخره ها و کوهستان در هنگام صعود به جا نگذارم و در […]

ادامه مطلب