عضویت آنلاین در باشگاه کانون کوه

برگزاری کارگاه اموزشی سرپرستی برنامه های کوهنوردی

موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت برگزار می کند

 کارگاه اموزشی  ویژه سرپرستی برنامه های کوهنوردی

ادامه مطلب

آموزش کارگاه سرپرستی

مدرس کلاس : آقای کامبیز بختیاری

ادامه مطلب