عضویت آنلاین در باشگاه کانون کوه

معرفی کاندیدای نامزد بازرسی :عبداله قادری

عبداله قادری نامزد بارزسی  باشگاه کانون کوه

ادامه مطلب

معرفی کاندیدای نامزد هئیت مدیره:علی قدیری

علی قدیری نامزد هئیت مدیره باشگاه کانون کوه

ادامه مطلب

معرفی کاندیدای نامزد هئیت مدیره:سیامک عینی

سیامک عینی

ادامه مطلب

معرفی کاندیدای نامزد هئیت مدیره:کامبیر بختیاری

کامبیز بختیاری مشاور فنی فعلی باشگاه نامزد هئیت مدیره موسسه فرهنگی ورزشی

ادامه مطلب

معرفی کاندیدای نامزد هئیت مدیره:کاظم شفیعی

کاظم شفیعی مدیر عامل باشگاه کانون کوه نامرد هئیت مدیره

ادامه مطلب

معرفی کاندیدای نامزد هئیت مدیره:صدیقه حسنی

سرکار خانم حسنی مسئول کارگروه واتسابی نامزد هئیت مدیره باشگاه کانون کوه

ادامه مطلب

معرفی کاندیدای نامزد هئیت مدیره:شکوفه چهار دولی

  شکوفه چهاردولی نامزد هئیت مدیره باشگاه کانون کوه 🔶 شکوفه چهار دولی 🔶متولدسال: ۱۳۶۲ 🔶محل تولد کرمانشاه 🔶 وضعیت تحصیلی : کارشناسی ارشد 🔶سابقه عضویت در باشگاه کانون کوه: ۴ سال 🔶سابقه کوهنوردی: ۴سال متوالی 🔶سابقه فعالیت: همکاری در کارگروه روابط عمومی، اداری، آموزش، ادمین اینستاگرام

ادامه مطلب

معرفی کاندیدای نامزد هئیت مدیره: صابر دلالت

صابر دلالت نامزد هئیت مدیره باشگاه کانون کوه 🔶صابر دلالت 🔶تولد1335  🔶متولد تهران  ۱- عضو کانون کوه از سال ۹۴ ۲- شرکت در ۹ کلاس فدراسیون کوهنوردی. ۳- شرکت در اغلب برنامه های کانون کوه از سال ۹۴و سرپرستی تعداد از برنامه های کانون کوه ۴- مسئول آموزش کانون کوه از سال ۹۷ ۵- بر […]

ادامه مطلب

معرفی کاندیدای نامزد هئیت مدیره: سعید کتابی

سعید کتابی مسئول سیمرغ باشگاه کانون کوه
نامزد هئیت مدیره:

ادامه مطلب