برگزاری اولین اردوی آموزشی و انتخابی کمیته هیمالیانوردی و صعودهای بلند استان البرز

اردوی آموزشی و انتخابی کمیته هیمالیانوردی و صعودهای بلند استان البرز

گزارش اولین اردوی آموزشی و انتخابی کمیته هیمالیانوردی و صعودهای بلند استان البرز اولین اردوی آموزشی و انتخابی کمیته هیمالیانوردی و صعودهای بلند استان البرز،به قله سایت با حضور ۱۳ نفر از داوطلبین و کوهنوردان استان البرز به شرح زیر انجام شد.سرپرست برنامه: خسرو جمشیدیمربی و مسول فنی برنامه: سعید کتابیشرکت کنندگان خانم :حمیده خدابنده،فرخنده […]