فراخوان حضور مجازی در جلسه دورهمی کانون کوه

باشگاه کانون کوه برگزار می کند به استقبال بهار می رویم تاریخ برگزاری دورهمی :چهار شنبه ۲۷ اسفند۹۹ ساعت : ۲۰/۳۰الی ۲۲ 🔸مکان :گروه واتساپ کانون کوه 🍀به امید دیدار شما پای سفره هفت سین کانون کوه در کنارهم وباهم اما متفاوت در فضای مجازی🌸🍀🌸🍀✅روابط عمومی کانون کوه