هئیت مدیره باشگاه آماده پاسخگو سلام ودرود خدمت همنوردان عزیز جهت پاسخگویی سوا لات نظرات و پیشنهاد ات سازنده شما عزیزان اعضای هئیت مدیره در زمان و تاریخ های اعلام شده در جدول زیر در دفتر موسسه میزبان شما همراهان خواهند بود مفتخریم ازنظرات و پیشنهادات شما برای بهبود و پیشرفت اهداف کانون کوه بهره مند شوئیم موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و ط...