وداع با همنورد ارزشمند کانون کوه “آقای فرامرز شهریاری

وداع با همنورد ارزشمند کانون کوه "آقای فرامرز شهریاری

بگذار تا بگریم چون ابر در بهارانکز سنگ ناله خیزد روز وداع یاراندوستان گرامی که تمایل دارند برای خاکسپاری و وداع با همنورد ارزشمند کانون کوه “آقای فرامرز شهریاری” همراه باشندساعت ۱۴ درب غسالخانه بهشت سکینه کرج حضور یابند