درگذشت فرامرزشهریاری پیشکسوت جامعه کوهنوردی

فرامرزشهریاری یکی از بنیانگذاران باشگاه کانون کوه وپیشکسوت جامعه کوهنوردی روز شنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۹ در سن ۶۷ سالگی در اثر بیماری درگذشتند سایت کانون ضایعه تاسف بار درگذشت آقای شهریاری کوهنورد ،طیعت گرد و یکی از دوستدارن محیط زیست را خدمت خانواده محترم ایشان و همچنین همنوردان عزیزدر باشگاه کانون کوه و جامعه […]