باشگاه کانون کوه برگزار می کند برگزاری کلاس آموزشی کارآموزی سنگ نوردی مقدماتی آقایان مدرس کلاس : آقای عرفی پاک 🔶زمان برگزاری : از روز جمعهبه تاریخ ۲/ ۸/ ۹۹ الی ۴/ ۸/ ۹۹ 🔻 ظرفیت کلاس : ۸ نفر 🔻هزینه کلاس ۳۶۰ هزار تومان🔶 نکته: الویت برای حضور در کلاس باکسانی خواهد بود که هزینه کلاس رازودتر واریز کنند .لطفا ثبت نام خود را با واریز هزینه تا...