تبریک به کوهنوردان باشگاه کانون کوه

صعود افتخارآمیزتان در قالب تیم هیمالیانوردی استان البرز ، به قله دماوند

همنوردان گرامی مهدی عباسی ،علی سرعتی و سعید کتابی درود برشما صعود افتخارآمیزتان درقالب تیم هیمالیانوردی استان البرز ، به قله دماوند را به شما کوهنوردان توانای باشگاه کانون کوه و اعضای تیم شرکت کننده تبریک می گوئیم 🗻برقرار برفراز واستوار باشید. ۱۶بهمن ماه ۱۳۹۹ ✅موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت(( کانون کوه)) […]

برنامه کانون کوه صعود به علم کوه از گرده آلمان ها

علم کوه

برنامه صعود به قله علم کوه از مسیر گرده آلمانها از طرف باشگاه کانون کوه به سرپرستی هیمالیا نورد و همنورد با تجربه آقای کامبیز بختیاری و مربی و مسئول فنی آقای فرهاد امیری ، وهمنوردان خوبمان آقایان مهدی عباسی ، مرتضی معین ، یزدان نوربخش و سعید کتابی در حال اجراست .تیم پشتیبان فنی […]