برگزاری کلاس آموزشی کارآموزی کوهپیمایی بانوان

باشگاه کانون کوه برگزار می‌کند 🔻برگزاری کلاس آموزشی کارآموزی کوهپیمایی بانوان🔻مدرس کلاس: خانم مریم اسدی 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 🔶زمان برگزاری : از روز چهارشنبه به تاریخ ۱۴۰۰/۴/۹ الی ۱۴۰۰/۴/۱۱ 🔻 ظرفیت کلاس : ۱۲ نفر 🔻هزینه کلاس ۱۶۰ هزار تومان🔶 نکته: هزینه کلاس با توجه بهحضور نفرات و تعداد آنها قابل اجرامی باشد . لطفا ثبت نام […]

برگزاری کلاس کارآموزی کوهپیمایی بانوان

باشگاه کانون کوه برگزار می کند برگزاری کلاس آموزشی کارآموزی کوهپیمایی بانوان 🔶زمان برگزاری : از روز چهارشنبهبه تاریخ ۲۸/ ۸/ ۹۹ الی ۳۰/ ۸/ ۹۹ 🔻 ظرفیت کلاس : ۱۲ نفر 🔻هزینه کلاس ۱۷۰ هزار تومان 🔶 نکته: هزینه کلاس با توجه بهحضور نفرات و تعداد آنها قابل اجرامی باشد . لطفا ثبت نام […]

برگزاری دوره کارآموزی کوهپیمایی مقدماتی ویژه آقایان و بانوان

اطلاعیه آموزش موسسه فرهنگی ورزشی کانون کوه 🔻برگزاری کلاس آموزشی کارآموزی کوهپیمایی آقایان و بانوان برگزاری کلاس آموزشی کارآموزی کوهپیمایی آقایان و بانوان 🔶زمان برگزاری : از روز چهارشنبهبه تاریخ ۲۶/ ۶/ ۹۹ الی ۹۹/۶/۲۸ 🔻 ظرفیت کلاس : ۱۲ نفر 🔻هزینه کلاس ۱۷۰ هزار تومان🔶 نکته: هزینه کلاس با توجه بهحضور نفرات و تعداد […]