گردشگری منطقه ورزنه ،روستای قهی و صعود به قله میل
گردشگری منطقه ورزنه ،روستای قهی و صعود به قله میل

باشگاه کانون کوه برگزار میکند
برنامه طبیعت گردی کویر ورزنه
و صعود قله میل کوهپایه اصفهان
زمان :
🗓تاریخ اجرا : پنجشنبه و جمعه ۲۷و ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۰

بازدید از جاذبه های گردشگری منطقه ورزنه ، روستای قهی و صعود به قله میل