کوهنوردان کانون کوه در را علم کوه

علم کوه

اطلاعیه تیم پشتیبان علم کوه همنوردان ارجمند درود وسلام امروز جمعه ۹۹/۶/۱۴ تیمی از باشگاه کانون کوه متشکل از شش نفر با سرپرستی کوهنورد توانمند آقای کامبیز بختیاری جهت صعود به علم کوه ازمسیرگرده آلمانها عازم منطقه کلاردشت (قرار گاه ونداربن )شدندطی تماس با آقای بختیاریکوهنوردان همگی با سلامتیبه * ونداربن * رسیده اند. برای […]

برنامه کانون کوه صعود به علم کوه از گرده آلمان ها

علم کوه

برنامه صعود به قله علم کوه از مسیر گرده آلمانها از طرف باشگاه کانون کوه به سرپرستی هیمالیا نورد و همنورد با تجربه آقای کامبیز بختیاری و مربی و مسئول فنی آقای فرهاد امیری ، وهمنوردان خوبمان آقایان مهدی عباسی ، مرتضی معین ، یزدان نوربخش و سعید کتابی در حال اجراست .تیم پشتیبان فنی […]