عضویت آنلاین در باشگاه کانون کوه

گزارش برنامه پراو

صعود زمستانی کوهنوردان باشگاه کانون کوه به قله پراو بام استان کرمانشاه
17 دی ماه 1400

ادامه مطلب

گزارش برنامه بند عيش

صعود کوهنوردان باشگاه کانون کوه به قله بند عیش
17 دی ماه 1400

ادامه مطلب

گزارش برنامه خوراسان کوه

صعود کوهنوردان باشگاه کانون کوه به قله خوراسان کوه
دهم دی ماه 1400

ادامه مطلب

گزارش برنامه قله طلا

صعود کوهنوردان باشگاه کانون کوه به قله طلا در پیشوای ورامین
سوم دی ماه 1400

ادامه مطلب

گزارش برنامه  قله کرکس

صعود کوهنوردان باشگاه کانون کوه به قله کرکس
برای گرامی داشت روزجهانی کوهستان
19 آذر ماه 1400

ادامه مطلب

گزارش برنامه قله ساکا

صعود کوهنوردان باشگاه کانون کوه
به قله ساکا
پنجم آذر ماه 1400

ادامه مطلب

گزارش برنامه های کوهنوردی سال ۱۴۰۰

صعود به هر قیمت ممکن را از کوهنوردی حذف کنیم صعود ارزش آن را ندارد که جان خودرا در آن از دست بدهیم

ادامه مطلب

گزارش برنامه قله ارفع کوه

صعود کوهنوردان باشگاه کانون کوه به قله ارفع کوه
هفتم آبان 1400

ادامه مطلب

گزارش صعود به قله درفک

صعود کوهنوردان باشگاه کانون کوه به قله درفک
برای گرامی داشت یاد جانباختگان حادثه درفک

ادامه مطلب

گزارش صعود به قله سکه نو

صعود کوهنوردان باشگاه کانون کوه به قله سکه نو
مهرماه 1400

ادامه مطلب