گزارش صعود به قله کهار

کهار

تاریخ :۲۴بهمن ۱۳۹۹ اطلاعات کلی برنامه شرح گزارش برنامه کهار .   طبق برنامه از پیش تعیین شده باشگاه کوهنوردی کانون کوه روز جمعه ۲۴/۱۱/۹۹ تعداد ۱۲ نفر از اعضای گروه ساعت ۵ صبح با یک دستگاه مینی بوس از میدان کرج به راه افتادیم.ساعت ۶:۳۰ به روستای کلوان در جاده چالوس رسیدیم. مسیر روستا از […]