گزارش صعود به قله شاه کرم

قله شاه کرم

وقت سحر است خیز ای مایه ناز                       نرمک نرمک باده خور و چنگ نواز کانها که بجایند نپایند بسی                               وآنها که شدند کس نمیآید باز                                                                                                                                                            خیام برنامه کوهپیمایی صعود به قله شاه کرم تاریخ اجرا:  ۱۰/۵/۱۳۹۹ ارتفاع قله:  ۳۲۴۰    منطقه: کرج مسير وليان نوع برنامه:  کوهنوردی نیمه سنگین مدت برنامه:  یک روزه […]