گزارش صعود به قله اسمانکوه

تاریخ:۱۲دی ۱۳۹۹ اطلاعات کلی برنامه گزارش برنامه طبق قرار قبلی، ساعت ۰۵/۴۵ صبح روز جمعه ۹۹/۱۰/۱۲ دوستان با وسایل شخص و نفرات سرنشین نبش پمپ بنزین ۴۵متری گلشهر حاضر شده وپس از اعلام  حضور همه دوستان به سمت شهرک هیو از مسیر اتوبان کرج- قزوین حرکت کردیم. از خروجی پل نظر آباد به سمت شمال […]