گزلرش صعود به قله پاشوره

یاران کانون کوه برفراز قله پاشوره
درود همنوردان عزیز
تیم پرتلاش قله پاشوره روزجمعه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ موفق به فتح قله شدند
تبریک فراوان به همنوردان عزیز به سرپرست و عوامل اجرایی