گزارش صعود به قله کلوگان( از روستای امامه)

موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه) 🔸منطقه: -تهران ، جاده فشم ، روستای امامه🔷تاریخ اجرای برنامه: ۱۳تیر۹۹🔸سرپرست برنامه : آقای علی موسوی🔶کمک سرپرست و راهنما :آقای حسین گرجی🔷مسئولین فنی برنامه : آقای مصطفی تخیری🔶رهنما محلی :عباس خسروی)🌼تعداد شرکت کننده: ۱۲نفر🍀گزارش نویس: خانم مینا حسینی موقعیت قله: تهران ، جاده فشم ، […]