برنامه صعود به قله جارو

باشگاه کانون کوه برگزار می کند برنامه صعود به قله جارو جایگزین برنامه درفک تاريخ اجراي برنامه: ⏪ روز جمعه ۱۸ مهر ماه ۹۹ ارتفاع: ۲۱۱۵ 🔹نوع برنامه :کوهنوردی سبک🔹مدت برنامه: ۱ روزه سرپرست برنامه : آقای موسی نوبهار تلفن:۰۹۱۲۱۴۳۶۰۷۴ ◀️زمان و محل حرکت: تهران آزادی ایران فیلم ۵/۳۰ صبح کرج: ساعت۶ میدان توحید هزینه […]