به مناسبت روز جهانی کوهستان؛ ۲۰ توصیه مهم به کوهنوردها

توصیه پنجم: آب خوردن را در کوهنوردی فراموش نکنید

توصیه پنجم: آب خوردن را در کوهنوردی فراموش نکنید کوهستان، آب زیاد طلب می کند. حتی اگر هوا خیلی سرد باشد. متاسفانه در هوای سرد، انسان ها زیاد احساس تشنگی نمی کنند اما بدن، واقعا نیاز به آب دارد. در جاهایی که هوا خیلی سرد است یا خیلی گرم است، نیاز به آب متفاوت است. […]

به مناسبت روز جهانی کوهستان؛ ۲۰ توصیه مهم به کوهنوردها

توصیه سوم: رژیم غذایی در د رحین کوهنوردی

توصیه سوم: رژیم غذایی در د رحین کوهنوردی رژیم غذایی در حین کوهنوردی بسیار اهمیت دارد. رژیم غذایی برای صعود های ۱۰۰۰ متری، ۲۰۰۰ متری با ۴ هزار متری متفاوت است. برای این کار، از مشاوران تغذیه حرفه ای استفاده کنید. غذای کوهستان، اکسیژن خالص است. آن را باید با غذاهای مقوی، مغزی، سبک، زود […]

به مناسبت روز جهانی کوهستان؛ ۲۰ توصیه مهم به کوهنوردها

برنامه ریزی؛ رمز موفقیت کوهنوردی

توصیه دوم: برنامه ریزی؛ رمز موفقیت کوهنوردی حتی کوهنوردی های یک روزه یا نیم روزه، نیاز به برنامه ریزی و بررسی شرایط اقلیمی دارد. کوهنوردهای حرفه ای، برای روز قبل از کوهنوردی، در حین کوهنوردی و حتی روز بعد از کوهنوردی، برنامه غذایی و استراحت خاص خود را دارند. بنابراین، تلاش کنید در فرآیند کوهنوردی […]

به مناسبت روز جهانی کوهستان؛ ۲۰ توصیه مهم به کوهنوردها

کوله پشتی سنگین ممنوع

توصیه اول: کوله پشتی سنگین ممنوع کوله پشتی، می بایست متناسب با قد و وزن و سن حمل کننده باشد. در مسیرهای کوهستانی یک روزه، نباید به اندازه چند روز غذا در اختیار داشت. بار اضافی، حامل را خسته می کند و خستگی جسم، خستگی روح را نیز معمولا به همراه دارد. غذای زیادی کوله […]