۳۰ اکتبر روز جهانی مربی ورزش

۳۰ اکتبر روز جهانی مربی ورزش را به تمام مربی های عزیز و دوست داشتنی بخصوص مربیان زحمتکش کانون کوه تبریک می گوئیم موسسه فرهنگی ورزشی دوستداران قله ها و طبیعت (کانون کوه)” لینک کوتاه: yun.ir/micsfe